ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


Jiří Budil

K Břežanům 76, 25241 Dolní Břežany, Lhota

IČ: 44692595


REKLAMAČNÍ LIST


Zákazník:...........................................................................................................................................................................

Adresa:...............................................................................................................................................................................

Adresa pro zaslání zboží:..............................................................................................................................................

Telefon:......................................................      Email:.....................................................................................................

Reklamované zboží:........................................................................................................................................................

Zakoupené dne:.........................................................   Počet kusů:..............................................................................

Ćíslo faktury:...................................................................................................................................................................

Předmět reklamace- podrobný popis závady:...........................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Požadavek/ návrh zákazníka na řešení reklamace:.......................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Datum:..................................                                                        Podpis:......................................................................